Chế độ dinh dưỡng

Thực đơn mùa hè 2020

Thực đơn mùa hè 2020

Thực đơn mùa hè 2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành … Đọc thêm » “Thực đơn mùa hè 2020”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn mùa hè năm 2020 của các khối lớp như sau: Căn cứ vào thực đơn mùa hè năm 2019-2020, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận nhà bếp, chuẩn...
Đọc Thêm

Xem thêm

Thực đơn mùa hè cho bé năm học 2019-2020 – Trường TH Dream

Thực đơn mùa hè cho bé năm học 2019-2020 – Trường TH Dream

Thực đơn mùa hè cho bé năm học 2019-2020 – Trường TH Dream

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành … Đọc thêm » “Thực đơn mùa hè cho bé năm học 2019-2020 – Trường TH Dream”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn mùa hè năm học 2019 -2020 của các khối lớp như sau:   Căn cứ vào thực đơn mùa hè năm 2019-2020, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận...
Đọc Thêm

Xem thêm

Thực Đơn Mùa Đông Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream

Thực Đơn Mùa Đông Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream

Thực Đơn Mùa Đông Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành … Đọc thêm » “Thực Đơn Mùa Đông Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn tháng mùa đông xuân năm học 2018 -2019 của các khối lớp như sau: Căn cứ vào thực đơn tháng 8 năm 2018, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận...
Đọc Thêm

Xem thêm

Thực Đơn Mùa Hè Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream

Thực Đơn Mùa Hè Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream

Thực Đơn Mùa Hè Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành … Đọc thêm » “Thực Đơn Mùa Hè Cho Bé năm học 2018-2019 – Trường TH Dream”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn mùa hè năm học 2018 -2019 của các khối lớp như sau:     Căn cứ vào thực đơn tháng 8 năm 2018, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận...
Đọc Thêm

Xem thêm