Chương trình giáo dục

Chương trình học tháng 9 năm 2020-2021

Chương trình học tháng 9 năm 2020-2021

Chương trình học tháng 9 năm 2020-2021

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 9 năm 2020-2021”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2020-2021 Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 06 năm học 2020-2021 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 8 năm 2020

Chương trình học tháng 8 năm 2020

Chương trình học tháng 8 năm 2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 8 năm 2020”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 06 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 7 năm 2020

Chương trình học tháng 7 năm 2020

Chương trình học tháng 7 năm 2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 7 năm 2020”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 07 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 6 năm 2020

Chương trình học tháng 6 năm 2020

Chương trình học tháng 6 năm 2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 6 năm 2020”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 06 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 5 năm 2020

Chương trình học tháng 5 năm 2020

Chương trình học tháng 5 năm 2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 5 năm 2020”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 05 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đồng Hành Ở Nhà Cùng Bé Yêu – Bài Tập Ở Nhà Cho Bé

Đồng Hành Ở Nhà Cùng Bé Yêu – Bài Tập Ở Nhà Cho Bé

Đồng Hành Ở Nhà Cùng Bé Yêu – Bài Tập Ở Nhà Cho Bé

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Với mong muốn mang đến cho các con thật … Đọc thêm » “Đồng Hành Ở Nhà Cùng Bé Yêu – Bài Tập Ở Nhà Cho Bé”

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Với mong muốn mang đến cho các con thật nhiều hoạt động thật vui vẻ và bổ ích. Các cô giáo của trường TH Dream Garden đã cùng nhau soạn cho các con tài liệu học tại nhà để giúp con tuy không đến trường vẫn trau dồi kiến thức. Những bài học chủ yếu cung...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 1/2020

Chương trình học tháng 1/2020

Chương trình học tháng 1/2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 1/2020”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 01 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 12 năm 2019

Chương trình học tháng 12 năm 2019

Chương trình học tháng 12 năm 2019

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 12 năm 2019”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 12 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 11 năm 2019

Chương trình học tháng 11 năm 2019

Chương trình học tháng 11 năm 2019

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 11 năm 2019”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 11 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chương trình học tháng 10 năm 2019

Chương trình học tháng 10 năm 2019

Chương trình học tháng 10 năm 2019

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm … Đọc thêm » “Chương trình học tháng 10 năm 2019”

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non TH Dream Garden ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 10 năm học 2019-2020 chương...
Đọc Thêm

Xem thêm